Grosvenor Chengfeng Plaza
Pu Dong Xin Qu, Shanghai

Pu Dong Xin Qu, Shanghai
  • Grosvenor Chengfeng Plaza
  • Grosvenor Chengfeng Plaza
  • Grosvenor Chengfeng Plaza
  • Grosvenor Chengfeng Plaza
  • Grosvenor Chengfeng Plaza
  • Grosvenor Chengfeng Plaza